Attitudes of Turkish vocational high school students towards slang use in daily language.


Karatepe Ç., Fidan N.

3rd RESS Congress, Research in Educational Sciences and Sciences, Nevşehir, Turkey, 25 - 27 June 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Nevşehir
  • Country: Turkey
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Argo her zaman günlük dilin bir parçası olmuştur. Ergenlerin kullandığı argo dil daha fazla çeşitlilik gösterir.  Öğretmenler liselerde yaygın argo kullanımıyla başa çıkmakta güçlük çekmekterdirler. Ergenlerin argo kullanma eğilimi kişilik oluşumunun bir parçasıdır ve onlara özgü bir iletişim yöntemi olarak  görülür.

 Bu çalışma bir Türk Mesleki ve Teknik Lisesinde okuyan (n:93) bir grup öğrencisinin gündelik dilde argo kullanımını nasıl algıladıklarını anlamayı amaçlar.  

 Veri bir anket ve yüz yüze görüşme protololü aracılığı ile toplandı. Anket ile toplanan veri Independent Samples t-Test kullanılarak ve betimsel istatistik ile analz edildi. Yüzyüze görüşme kayıtlarında tekrar eden temalar saptanarak, elde edilen bilgi ile araştırma sorularını cevaplamada istatistiki bulguları destekleyici bilgi kaynağı olarak kullanıldı.   

 Bulgular kız ve erkek öğrenci gruplarının argoyu farklı algıladıklarını göstermiştir.  Erkek öğrenciler argoyu daha çok bir grubun üyesi olduklarını göstermek için kullanırken, kız öğrencilerin argoyu alışkanlıktan kullandıklarını düşündükleri bulunmuştur. Ayrıca, kız öğrencilerin cevapları argo kullanırken kendi gruplarını da düşünme eğiliminde oldukları saptanmıştır.

 Her iki grup için de bir sosyal gruba dahil olmak çabası önemli bir belirleyici etkendir. Beklendiği üzere, kız öğrenciler sosyal medyadan çok etkilendiklerini bildirmişlerdir. Ayrıca, erkek öğrenciler kendi arkadaşlarının, kızların arkadaşlarından daha sıklıkla argo kullandıklarını düşündükleri görülmüştür.

 Erkek öğrencilerin argo kullanma alışkanlıkları ile babalarının eğitim altyapısı arasında bir ilişki olduğu bulunmuştur.  Babası daha uzun süre eğitim almış olan erkek öğrenciler babası daha kısa süre eğitim almış olanlar kadar çok argo kullanmadıklarını belirtmişlerdir.  Babası daha uzun süre eğitim almış olanlar akran grubunu suçlama eğilimi göstermişlerdir. Fakat daha az eğitim almış babaların oğulları aynı konuda aile çevresini ve sosyal medyayı suçlama eğilimi göstermişlerdir.