Hidroksitirosol ve Tirosol’ün tek başına ve kemoterapi ilacı olan Temozolomide ile kombinasyon halinde Glioblastoma hücrelerinin biyolojik davranışlarına olan etkilerinin araştırılması


Creative Commons License

Ercelik M., Tekin C., Aksoy S., Tezcan G., Bekar A., Kocaeli H., ...More

5 th International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2022), Ankara, Turkey, 23 - 25 December 2022, pp.1371-1378

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1371-1378
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Glioblastoma (GB), yüksek proliferasyon ile karakterize merkezi sinir sisteminin en sık görülen malign tümörüdür ve tedaviye rağmen GB hastalarının ortalama sağkalımı 14-15 aydır. Bu nedenle GB tedavisinde kemoterapi ilacı olan Temozolomide (TMZ)’nin etkinliğini artırabilecek ve neden olduğu hücresel toksisiteyi azaltabilecek yeni tedavi süreçlerine ihtiyaç vardır. Mevcut çalışmada, etkili flavonoidler olan Hidroksitirosol (HT) ve Tirosol (TYR)’ün tek başına ve TMZ ile kombinasyonlarının T98G hücrelerindeki in-vitro biyolojik davranış ve agresiflik üzerine etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada HT ve TYR’nin T98G (insan GB hücresi) hücrelerindeki hücre canlılığı WST-1 (Roche, Germany) kiti ile, hücre ölümü ve hücre döngüsü analizleri sırasıyla Muse®Annexin V&Dead Cell Assay Kit ve Muse™ Cell Cycle Kit (MilliporeSigma, ABD) ile Muse®Cell Analyzer (Millipore, ABD) cihazında, gerçekleştirildi. Hücre ölümünün morfolojik analizi ise Acridin Orange/Propidium Iodide boyaması ile floresan mikroskobunda (EVOS M5000, Thermo Fisher Scientific, ABD) gerçekleştirdi. Flavonidlerin T98G hücrelerindeki invazyon-migrasyona olan etkisi yara iyileştirme tahlili ile yapıldı (Proje no: BUÜ, BAP: THIZ-2021-550). Bulgular doğrultusunda, HT ve TYR’nin IC50 değerleri sırasıyla; 91.4 µM ve 350 µM olarak belirlendi. HT-tedavisi, T98G hücrelerinde TMZ'den daha yüksek bir apoptoz oranıyla sonuçlanırken (p<0.0001), TYR-tedavisi, muamelesiz hücrelere kıyasla apoptozu arttırdı (p<0.0001), ancak TYR’nin bu etkisinin TMZ'nin apoptotik etkisinden daha az olduğu gözlendi. TYR ve HT’lerin TMZ ile kombinasyonunda TMZ’ye göre daha yüksek oranda apoptoza yol açtıkları belirlendi (p<0.0001). Hücre ölümünün morfolojik analizi Annexin analizi sonuçlarını destekler nitelikte olduğu görüldü. HT’nin G0/G1 fazlarındaki hücre sayısını azalttığı (p<0.0001), ancak TYR’nin hücre döngüsü dağılımını etkilemediği görüldü. T98G hücrelerinin invazyon yeteneğini ortaya koyan yara iyileşme analizinde, muamelesiz hücreler, 24 saat içinde yara alanını %75.84' ünü kapatırken, HT ve TRY yara iyileşmesini %21.4 ve %22.66’e gerileterek hücrelerin invazyon yeteneğini azalttı (p<0.0001). HT ve TYR’nin TMZ ile kombinasyonunda tek başına TMZ’ye göre yara alanını açtığı gözlendi (p<0.0001). Bulgularımız, GB’ye karşı daha ileri ilaç geliştirme çalışmalarına dahil etmek için HT’nin uygun bir aday flavonoid olabileceğini vurgulamaktadır.