Splenogonadal füzyon sendromu Paratestiküler aksesuar dalak dokusu intraoperatif konsultasyonda tanınabilir mi


ÖZ ATALAY F., UĞRAŞ N., ÖZTÜRK NAZLIOĞLU H.

22. Ulusal patoloji Kongresi, Turkey, 14 - 18 November 2012

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes