Gastrointestinal stromal tümör ve splenik hemangioma nadir birlikteliği


YILMAZ ERTÜRK F., UĞRAŞ N. , YERCİ Ö. , ÖZEN Y.

23. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 6 - 10 November 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey