Dirican M, Taş S, Noyan B, Kahveci N, Güler H.A, Özlük K. İmmobilizasyon stresinin plazma lipit velipoprotein fraksiyonları üzerine etkisi.1996.


DİRİCAN M., TAŞ S., NOYAN B., KAHVECİ N., ÖZLÜK K.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergis, pp.5-9, 1996 (Peer-Reviewed Journal)