Çalışma Hayatında Romanlar ve Sosyal Dışlanma Sorunsalı (Bursa/Demirkapı Romanları Üzerine Bir İnceleme)


EMİRGİL B. F.

10. Ulusal Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, Turkey, 23 - 25 May 2008

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey