Mukâtil b. Süleyman’ın Muhkem ve Müteşâbih Anlayışı


Creative Commons License

Kiraz C.

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.2011, no.26, pp.95-110, 2011 (Peer-Reviewed Journal)