Araştırma ve Sorgulamaya Dayalı Öğrenme Ortamlarının Öğretmen Adaylarının Sosyobilimsel Konuların Doğasına Yönelik Görüşlerine Etkisi


YILMAZ Ş., DEMİRBAĞ M.

13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Denizli, Turkey, 4 - 06 October 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Denizli
  • Country: Turkey