Türkiye’de Belediyelerin Ekonomik Girişimleri ve Ortaya Çıkardığı Sorunlar


Leba R.

Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, vol.17, 1999 (Non Peer-Reviewed Journal)