HIV Negatif İmmünkompremize Hastaların Bronkoalveolar Lavaj Örneklerinde Pneumocystis jirovecii ve Diğer Etkenler


Creative Commons License

Tüzemen N. Ü., Demirdöğen E., Dalyan Cilo B., Alver O., Kazak E., Özkocaman V., ...More

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, vol.51, no.3, pp.225-232, 2021 (Peer-Reviewed Journal)