Carabo-Cone Yönteminin Kullanılabilirliğinin Okul Öncesi Eğitim Programında Yer Alan Gelişim Özellikleri Açısından Değerlendirilmesi


Creative Commons License

AVGIN İ., GÜL G.

Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi(BAEBD), vol.14, no.2, pp.182-195, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Bu araştırmada Carabo-cone Yönteminin kullanılabilirliğinin okul öncesi eğitim programında yer alan gelişim özellikleri açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla “Carabo-cone Yönteminin okul öncesi eğitim programında yer alan gelişim özelliklerine katkısı var mıdır?” sorusuna cevap aranmıştır. Çalışmada doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışma kapsamında Madeleine Carabo-cone tarafından hazırlanmış olan “Playground For the Music Teacher” isimli kitap incelenmiş, Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan okul öncesi programında yer alan gelişim özelliklerini Carabo-cone Yönteminin karşılama durumu tespit edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda Madeleine Carabo-cone tarafından hazırlanmış olan “The Playground For Music Teacher” isimli kitap okul öncesi ve ilkokul müzik eğitiminde kullanılmak üzere öğretmen kılavuz kitabı olarak hazırlanmış olduğu tespit edilmiştir. Müzik okur yazarlığı edinmeye yönelik olarak geliştirilen bu yöntem farklı yaş gruplarına göre temel oyunlar, orta seviye oyunlar ve ileri seviye oyunlar olmak üzere 3 bölüme ayrılmıştır. Orta ve ileri seviye oyunların okul öncesi müzik etkinliklerinde kullanılabilir düzeyde olmadığı; ilköğretim düzeyinde gerçekleştirilen müzik eğitimi etkinlikleri için daha uygun olduğu düşünülmektedir.