Hz Muhammed (sav)’in Önceki Kutsal Kitaplarda Müjdelenmesi (Tebşîrât)


Creative Commons License

Kiraz C.

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.10, no.1, pp.231-260, 2001 (Peer-Reviewed Journal)