Evre I Larinks Kanseri Tedavisinde 3 Alan Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi (3-YART) ve 5 Alan Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi (5-YART) Tekniklerinde Karotis Arterin Dozimetrik Olarak Karşılaştırılması


Cantürk E., Topgül G., GÜRLER O. , TUNÇ S. , DEMİRÖZ ABAKAY C. , KURT M. , ...More

Adım fizik günleri VI, 19 - 21 July 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text