Glioblastomada temozolomid tedavisine bağlı olarak kanser hücrelerinde gelişen yaşlanma sürecinde olea europaea yaprak özütünün koruyucu etkisi


Mutlu Erçelik M., Tunca B., Aksoy S., Tekin Ç., Egeli Ü., Çeçener G.

17. TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 28 - 31 October 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Glioblastomada Temozolomid Tedavisine Bağlı Olarak Kanser Hücrelerinde Gelişen Yaşlanma Sürecinde Olea europaea Yaprak Özütünün Koruyucu Etkisi

 

Gliobastoma (GB) oldukça agresif seyreden bir beyin tümörüdür ve GB tedavisinde kullanılan Temozolomid (TMZ), hücre ölümü ile birlikte yaşlanma sürecini de tetiklemektedir. Kanser tedavisi sonucunda yaşlanan tümör hücrelerinin, yaşlanmayla ilişkili salgı fenotipi (SASP) yoluyla tümör hücrelerinin nüksüne neden olduğu belirlenmiştir. Mevcut çalışmada Olea europaea yaprak ekstraktının (OLE), GB hücrelerinde TMZ'nin neden olduğu yaşlanma ve SASP üzerindeki olası etkilerinin araştırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda T98G hücrelerinde OLE, TMZ ve OLE+TMZ'nin tümör agresifliğine etkileri Colonogenic Assay Kit kullanılarak koloni oluşumu analizi ile, hücre yaşlanması üzerindeki olası etkileri Senescence β-Galactosidase Staining Kit kullanılarak, SASP biyobelirteçleri (IL-6, NF-κB1ve MMP-9) gen ekspresyon seviyelerine etkileri RT-PCR yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Bulgular doğrultusunda kontrol hücrelerine kıyasla OLE’nin daha düşük yaşlanma oranı gösterdiği ancak TMZ’nin kontrol ve OLE ile muamele edilen hücrelere kıyasla daha yüksek yaşlanma oranına sahip olduğu gösterildi (p<0.0001). OLE+TMZ kombinasyonu ile tedavi edilen hücrelerde yalnızca TMZ ile muamele edilen hücrelere göre daha düşük sayıda yaşlanan hücreleri içerdiği tespit edildi (p<0.0001). OLE, OLE+TMZ'nin kontrole göre koloni sayısını azalttarak tümörün agresifliğini baskıladığı gözlendi (p<0,001). OLE + TMZ kombinasyonu ile tedavisinin SASP ile ilişkili IL-6, NF-κB1 ve MMP-9 genlerinin ekspresyon seviyelerini azalttığı belirlendi (sırasıyla p = 0,013, p = 0,0009, p <0,001).  Mevcut çalışmanın bulguları ile OLE'nin GB hücrelerinde tümör agresifliğini ve hücresel yaşlanmayı baskıladığını, OLE+TMZ tedavisinin TMZ’nin neden olduğu hücresel yaşlanmayı azalttığı gösterildi. OLE'nin GB tedavisinde ilaç olarak kullanılabilme potansiyelinin in-vivo analizlerle araştırılması ve doğrulanması gerekmekle birlikte, mevcut bulgular kanser tedavisinde kullanılan kemoterapi ajanlarının zararlı etkilerini azaltıcı yönündeki potansiyali ile daha ileri analizlerde ilaç araştırmalarının gerçekleştirilmesine katkı sağlayabileceğeni göstermektedir.