Halkbilimi Açısından Erzurum’da Yemek Geleneği ve Uygulamaları


TAŞ H.

Türk Halk Kültüründen Derlemeler, no.163, pp.131-142, 1991 (Non Peer-Reviewed Journal)