Odun İçerisindeki Sıcaklık Dağılımına Etki Eden Parametrelerin Farklı Sonlu Elemanlar Yazılımları İle İncelenmesi


CANBOLAT A. S., TÜRKAN B., KAYNAKLI Ö., ETEMOĞLU A. B.

El-Cezeri Fen ve Mühendislik Dergisi, vol.5, no.1, pp.65-79, 2018 (Peer-Reviewed Journal)