Mutezile'nin Hüseyniyye Ekolünün Dünyevî Aslah Konusuna Yaklaşımı


Creative Commons License

Koloğlu O. Ş.

İslâm Araştırmaları Dergisi, no.39, pp.7-27, 2018 (Peer-Reviewed Journal)