Parikalsitol Tedavisinin Enkapsüle Peritoneal Sklerozda nflamasyon veMorfolojik De ifliklikler Üzerine Etkisi


Gul C. B., YILDIZ A., AYTAÇ VURUŞKAN B., ÖZ GÜL Ö., BUDAK F., Mercan M. H., ...More

28.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 19 - 23 October 2011

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes