Kâdî Abdülcebbâr a Göre İmâmiyye Fırkaları Mutezilî Makâlât tan Bir Kesit


Creative Commons License

Koloğlu O. Ş.

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.12, no.1, pp.203-255, 2003 (Peer-Reviewed Journal)