Mensur Bir Siyasetname Risalesi: Tuhfetü’l-Vüzerâ


EROĞLU S., ULUOCAK M.

Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi (IJHAR), vol.5, no.2, pp.255-277, 2021 (Peer-Reviewed Journal)