Değişik Demir Bileşikleri’nin ve Uygulama Yöntemlerinin Soya Fasülyesinin Demir İçeriği ve Gelişimi Üzerine Etkisi


BAŞAR H., TABAN E.

Tarim Bilimleri Dergisi-Journal Of Agricultural Sciences, vol.7, no.4, pp.57-61, 2001 (Peer-Reviewed Journal)