Nozokomiyal Menenjit Düşünülen Hastalarda BOS’xxda D-Laktat ve Proinflamatuvar Sitokinlerin Tanıdaki Değeri


YORULMAZ S., YILMAZTEPE ORAL A. , YILMAZ E. , AKALIN E. H. , ÖZKAYA G. , YILMAZLAR S., ...More

XVIII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 22 - 26 March 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey