Ministry of Health in the Years of AKP


PALA K.

Toplum ve Hekim, vol.38, no.2, pp.126-132, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 38 Issue: 2
  • Publication Date: 2023
  • Journal Name: Toplum ve Hekim
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.126-132
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Since the Justice and Development Party (AKP) came to power in 2002, significant changes have been made in the organizational structure and functions of the Ministry of Health in line with neoliberal health reforms called the Health Transformation Program. In this article, these changes are discussed in the course of time and in the context of the withdrawal of the Ministry of Health from primary care, withdrawal from secondary and tertiary care, subcontracting, change in the structure of Refik Saydam Sanitation School and flagship courses. The article also discusses whether the new regulation made in 2017 is a reversal or abandonment of neoliberal health reforms.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)’nin iktidara geldiği 2002 yılından bugüne kadar Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP) adı verilen neoliberal sağlık reformları doğrultusunda Sağlık Bakanlığı’nın örgüt yapısı ve işlevlerinde önemli değişiklikler yapıldı. Bu yazıda söz konusu değişiklikler zaman akışı içerisinde ve Sağlık Bakanlığı’nın birinci basamaktan çekilmesi, ikinci ve üçüncü basamaktan çekilmesi, taşeronlaştırma, Refik Saydam Hıfzıssıhha Okulu’nun yapısındaki değişim ve flagship kursları bağlamında ele alınmaktadır. Yazıda ayrıca 2017 yılında yapılan yeni düzenlemenin neoliberal sağlık reformlarından vazgeçmek veya bir geri dönüş olup olmadığı da tartışılmaktadır