Bursa Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Bazı Tritikale(X Triticosecale Witmack) Genotiplerinde ÖzelliklerArası İlişkiler ve Path Analizi


AYDOĞAN ÇİFCİ E., DOGAN R.

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.32, no.1, 2018 (Peer-Reviewed Journal)