Zamana Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve Karma Tamsayılı Programlama ile Ürün Karması Kararları


ÖZÇELİK F.

Bursa Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.38, no.1, pp.59-85, 2019 (Peer-Reviewed Journal)