Türkiye'nin Organik Tarım Potansiyeli


Çakan V. A. , Turhan Ş.

XV. International Balkan and Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management, Plovdiv, Bulgaria, 29 - 30 March 2021, pp.1297-1303

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Plovdiv
  • Country: Bulgaria
  • Page Numbers: pp.1297-1303
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

This study aimed to evaluate the changes that occur in organic agricultural production in Turkey. Within this scope, the data for crop production between the years of 2002-2019 and for animal production between the years of 2008-2019 were used. In addition, the indicators related to the organic crop production that is conducted in Turkey’s geographical areas in 2019 are presented. The results showed that in terms of organic crop production areas in Turkey the Eastern Anatolia Region is on the first rank (% 47,30) that are followed by the Aegean Region (24.53%) and the Black Sea Region (12.21%) . 32.96% of the farmers making organic crop production are located in the Aegean Region, followed by the Black Sea Region with 31.27% and Eastern Anatolia Region with a rate of 24.93%. According to the data in 2019 while the total organic crop production in Turkey is 1374535.69 tons, the organic products export is around $ 203 million. When the distribution of organic crop production on the province basis is examined in the same period, Aydın is on the first rank in terms of production amount, area and the number of farmers, followed by Kars in the way of organic land and Rize in the number of farmers. When organic production statistics by years are examined; it has been determined that even though the indicators related to crop production have a fluctuating course, they tend to increase in general, but in animal production meat and milk production has shown a downward tendency especially in recent years, in spite of the increase in the production of eggs and bee products.

Bu çalışmada, Türkiye’nin organik tarımsal üretiminde gerçekleşen değişimleri değerlendirmek amaçlanmıştır. Bu kapsamda bitkisel üretim için 2002-2019 yıllarına ait veriler, hayvansal üretim için ise 2008-2019 yıllarına ait veriler kullanılmıştır. Buna ek olarak, 2019 yılında Türkiye’nin coğrafi bölgelerinde gerçekleştirilen organik bitkisel üretim ile ilgili göstergeler ortaya konmuştur. Sonuçlar; Türkiye’de organik bitkisel üretim alanları açısından birinci sıradaki coğrafi bölgenin Doğu Anadolu Bölgesi (%47,30) olduğunu, bunu sırasıyla Ege Bölgesi (%24,53) ve Karadeniz Bölgesi’nin (%12,21) takip ettiğini göstermiştir. Organik bitkisel üretim gerçekleştiren çiftçilerin %32,96’sı Ege Bölgesi’nde bulunurken, bunu sırasıyla %31,27’lik oranla Karadeniz Bölgesi ve %24,93’lük oran ile Doğu Anadolu Bölgesi takip etmektedir. 2019 yılı verilerine göre Türkiye’de toplam organik bitkisel üretim 1374535,69 ton olarak gerçekleşirken, organik ürünler ihracatı 203 milyon dolar düzeyindedir. Aynı dönemde organik bitkisel üretimin iller bazında dağılımı incelendiğinde; üretim miktarı, alan ve çiftçi sayısı göstergeleri açısından birinci sıradaki ilin Aydın olduğu, bunu organik alan açısından Kars’ın, çiftçi sayısı açısından ise Rize’nin takip ettiği görülmektedir. Yıllara göre organik üretim istatistikleri incelendiğinde; bitkisel üretim ile ilgili göstergelerin dalgalı bir seyir izlemekle beraber genel olarak artış eğiliminde olduğu, hayvansal üretimde ise yumurta ve arı ürünleri üretiminde önemli artışlar sağlanmasına karşın et ve süt üretiminin özellikle son yıllarda azalış eğilimi gösterdiği belirlenmiştir.