Buzağılarda iki farklı altlık materyalinin büyüme sağlık ve hayvan davranışları açısından incelenmesi


ÜSTÜNER H. , ARSLAN Ö., ÜNAL C., BRAV F. C. , ACAR A., GENÇOĞLU H. , ...More

I. Uluslararası 5. Sürü Sağlığı ve Yönetimi Kongresi, 14 - 17 October 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text