”Din Eğitimi” Tamlamasındaki ”Din” Kavramı Üzerine


ŞANVER M. , TEKİN C.

4. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ (4. International Contemporary Educational Research Congress), Muğla, Turkey, 4 - 07 November 2018, pp.700-714

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Muğla
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.700-714