Tip 1 Diyabet Oluşturulmuş Sıçanlarda Lavandu/a stoechas Linee subsp. stoechas (Karabaş Otu) Esansiyel Yağının Oksidan ve AntioksidanSistemler Üzerine Etkisi Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü,


GÜLMEN M., TAŞ S.

6.ULUSAL ZOOLOJİ KONGRESİ VE 7. ULUSLARARASI ZOOLOJİ KONGRESİ, Bursa, Turkey, 1 - 03 December 2023

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes