NÜKS DİRENÇLİ DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA VE MANTLE HÜCRELİ LENFOMADA BENDAMUSTİN RİTUKSİMAB DENEYİMİ RETROSPEKTİF ANALİZ


ÖZKOCAMAN V. , ÖZKALEMKAŞ F. , ERSAL T. , ERDOĞAN I., GÖZDEN H. E. , ALP T., ...More

41. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 21 - 24 October 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey