SOSYAL ARAŞTIRMALARDA KADIN


MADAKBAŞ E.

2. ULUSLARARASI DİSİPLİNLERARASI KADIN ARAŞTIRMALARI KONGRESİ: KADINLARIN GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR, 11 - 13 December 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text