WEB 2.0 HIZLI İÇERİK GELİŞTİRME ÖZ-YETERLİK ALGISINI BELİRLEMEYE YÖNELİK ÖLÇEK (W2ÖYAÖ) GELİŞTİRME ÇALIŞMASI


BİRİŞÇİ S., KUL Ü., AKSU Z., AKASLAN D., ÇELİK S.

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, vol.8, no.1, pp.187-208, 2018 (Peer-Reviewed Journal)