Saçaklızâde Mehmed Efendi’nin Beyzâvî’ye Yönelik Eleştirileri


Creative Commons License

Kiraz C.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.15, no.1, pp.319-367, 2006 (Peer-Reviewed Journal)