DİN, AHLÂK VE DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN TÜRK KÜLTÜRÜNDEKİ EĞİTİM ANLAYIŞLARIYLA FARKLI/ALTERNATİF EĞİTİM ANLAYIŞLARI ARASINDA BİR MUKAYESE


ŞANVER M., SARITUNÇ B., ERAKKUŞ Ö., MUSTAFAYEVA L.

Social Sciences Studies Journal (SSSJournal), vol.3, no.6, pp.884-893, 2017 (Peer-Reviewed Journal)