Geç bafllang›çl› spondilartrit hastalar›nda TNF inhibitörütedavilerinin süreklili¤i ve etkinli¤i: TReasure gerçekyaflam verileri


ALPAY KANITEZ N., BES C., KİRAZ S., ERTENLİ A. İ. , KÜÇÜKŞAHİN O., DALKILIÇ H. E. , ...More

19. Ulusal Romatoloji Kongresi, Turkey, 26 - 30 September 2018

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey