Girdi Olarak Maliyetlere Yönelik Veri Zarflama Analizi Modelleri İle Göreli Etkinlik Analizi


ÖZÇELİK F., AVCI ÖZTÜRK B.

Journal of Business Research - Turk, vol.11, no.2, pp.1011-1028, 2019 (Peer-Reviewed Journal)