Bursa Tarihi Kestel Kalesi Sosyo-Kültürel Tesis ve Açık Alan Tasarımı


Creative Commons License

Gür M., Şahin B. E., Şimşek Z., Tümer Yıldız H. Ö., Polat S., Karasu B. M., ...More

Yapı Dünyası, vol.27, no.310-315, pp.38-53, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 27 Issue: 310-315
  • Publication Date: 2023
  • Journal Name: Yapı Dünyası
  • Page Numbers: pp.38-53
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Kentlerin kimliğinin oluşmasında doğal, yapılı ve sosyal .evreye ait bileşenler .nemli rol oynamaktadır.

.zellikle tarihi yapılar .oğu zaman i.inde bulunduğu kentin simgesi haline gelerek, onun kimliğinin bir

par.ası olmaktadır. Bu noktada tarihi yapıların .evresiyle bütünleştirilmesi, kentlilerin ve ziyaret.ilerin

güncel ihtiya.ları doğrultusunda korunması ve yeniden işlevlendirilmesi .nemli bir konu olarak

karşımıza .ıkmaktadır. K.kleri Roma İmparatorluğu’na dayanan Bursa’nın Kestel il.esi de doğal

güzellikleri yanında, kalesiyle de tanınan bir yerleşimdir. 2000’li yıllarda korunması gerekli bir kültür

varlığı olarak tescillenen Kestel Kalesi restore edilerek, kale i.inde bir kafeterya ve .ocuk oyun alanı

inşa edilmiş, koruma alanında bir peyzaj düzenlemesi yapılmıştır. Ancak yüksek eğimli topoğrafyaya

bağlı erişim sorunları olan, kentlilere yeterli işlev olanakları sunmayan kale ve .evresi zamanla

kullanılmayan atıl bir alan haline gelmiştir. Bu kapsamda Kestel’deki kentsel yaşam kalitesini

yükselterek, il.enin tanınırlığını arttıracak projeler geliştirmeyi hedefleyen Kestel Belediyesi’nin talebiyle

Bursa Uludağ .niversitesi Mimarlık Fakültesi .ğretim elemanları tarafından Bursa Kestel il.esi tarihi

kale i.i kültür ve sosyal tesisi ile kale .evresi a.ık alan tasarımı mimari avan ve uygulama projeleri

hazırlanmıştır. Bu makalede Kale ve .evresine ait projenin tasarım ve uygulama sürecinin anlatılması

ama.lanmıştır. .alışmada y.ntem olarak literatür araştırması yanında farklı .l.eklerde fiziksel ve sosyal

analizler ger.ekleştirilmiştir. Sonu. olarak, bu projenin daha .nce aynı ekip tarafından tasarlanan ve

uygulanan Kestel Kent Meydanı projesiyle birlikte, Kestel Kalesi ve .evresinde hem kentliler, hem de

ziyaret.iler i.in .nemli bir .ekim noktası oluşturacağı düşünülmektedir.