Karaciğer Nakil Hastalarında Latent Tüberküloz Tedavi Yaklaşımı:Bursa Uludağ Üniversitesi Deneyimi


COŞKUN N. F., SAKARYA M., SELİMOĞLU K., DÜNDAR H. Z., KIYICI M., İŞÇİMEN R., ...More

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.45, no.3, pp.295-297, 2019 (Peer-Reviewed Journal)