Zeydî Fıkhında Mezhep Görüşünün Oluşumunda Zeyd b. Ali'nin Etkisi: Namazın Kılınış Şekli Örneği/Zayd b. ʿAlī’s Influence in the Formation of Madhhab’s View in Zaydī Fiqh: Manner of Performing the Ṣalāt Example


Gündüz E.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.31, no.1, pp.57-87, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier