EVALUATION OF THE RIGHT TO LIVE IN A HEALTHY ENVIRONMENT DURING THE COVID-19 PANDEMIC PROCESS


Creative Commons License

Sönmez A. C., Zencirkıran M.

9. DÜNYA ÇEVRE BİLİMLERİ KONFERANSI (CENVISU 2021), Antalya, Turkey, 14 October 2021, no.14, pp.23-29

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Doi Number: 10.18844/gjpaas.vi14
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.23-29
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Everyone has the right to live in a healthy and balanced environment. The right to the environment includes the right to live in a healthy and balanced way or the right to demand and the right to resist the creation of all kinds of environmental problems that threaten humane living conditions. This study aimed to evaluate the right to live in a healthy environment within the scope of the pandemic process, based on observations and literature information. Data was collected from Turkey's population and the environmental and legal laws of Turkey were discussed. Based on the study, after examining both national and international legislation, it is obvious that both individuals, the state, international organizations, civil society, and multinational structures have to prevent the violation of this right to a healthy environment.

Çevre hakkı sağlıklı ve dengeli bir biçimde yaşama hakkını ya da insancıl yaşam koşullarını tehdit eden her türlü çevre sorunlarının yaratılmasına karşı direnme hakkını ve talep hakkını içermektedir. Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı bireyin korunmuş çevre şartlarında beden ve ruh sağlığı içinde yaşamını sürdürmesini sağlama hakkı olarak tanımlanmaktadır. Anayasamıza göre, herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir. 

Bilindiği üzere, son bir yıl içerisinde gerçekleşen küresel salgın sağlıklı bir çevrede yaşama gereksinimini fazlasıyla arttırmıştır. COVID-19 virüsünün küresel bir salgına dönüşmesi sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı olmak üzere insan haklarını doğrudan etkilemektedir. 

Çevre hakkının konusu, sağlık hakkı ile birlikte ele alınışı ve pandemi sürecinde bu hakkın kazandığı önem bu çalışmanın konusunu oluşturmakta olup sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkının önemi yaşanılan pandemi süreci ekseninde değerlendirilecektir.