KÜRESEL KRİZ SONRASI GELİŞMİŞ ÜLKE MERKEZ BANKALARININ NEGATİF FAİZ ORANI POLİTİKASI UYGULAMALARI: BİR DEĞERLENDİRME


FİLİZ BAŞTÜRK M., ERTÜRK E.

Balıkesir Ünivesitesi Sosyal Bilimler Ensititüsü Dergisi, vol.21, no.40, pp.289-312, 2018 (Peer-Reviewed Journal)