İntestinal metaplazili kronik gastritis tanısı alan olgularda intestinal metaplazi tipi ve klinik takipleri arası ilişkinin değerlendirilmesi


UĞRAŞ N., ÖZ ATALAY F., YERCİ Ö., GÜREL S.

23. Ulusal Patoloji Kongresi, Turkey, 6 - 10 November 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes