Osmanlı Klasik Döneminde Kadınların Servet Edinme Yolları Bursa Örneği


Maydaer S.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.15, no.2, pp.365-381, 2006 (Peer-Reviewed Journal)