Yönetim Kurulu ve Firma Özelliklerinin Firma Performansı Üzerindeki Etkisinin Meta Analiz Yöntemiyle İncelenmesi


Altın M.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, vol.16, pp.141-158, 2023 (Peer-Reviewed Journal)