Bağımsız Denetim Raporunda Kilit Denetim Konuları: BİSTSigorta Şirketlerinin 2017-2018 Yılları Analizi


Creative Commons License

İşseveroğlu G.

Muhasebe ve Finasman Dergisi, vol.1, no.84, pp.49-64, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 84
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.25095/mufad.619076
  • Title of Journal : Muhasebe ve Finasman Dergisi
  • Page Numbers: pp.49-64

Abstract

Bağımsız denetim raporları bilgi kullanıcılarının güvenilir, ihtiyaca uygun ve anlaşılabilir bilgiye ulaşma ihtiyacının karşılanmasında önemli bir fonksiyon üstlenmektedir. Ancak, çıkar çatışmaları, finansal işlemlerin karmaşıklığı, yaşanan denetim skandalları, finansal krizler denetçi ile denetim raporu kullanıcıları arasında beklenti farklılığını açığa çıkarmıştır. Denetim raporunun daha fazla bilgi içermesi talep edilmiştir. Bu talebi karşılamak amacıyla, Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu (IAASB),“Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetçi Raporunda Bildirilmesi”(ISA 701) standardını yayımlamıştır. Türkiye’de de Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu aynı doğrultuda Bağımsız Denetim Standardı 701 (BDS 701), standardını yayımlamıştır. Çalışmada, kilit denetim konuları standardı ve raporlanması üzerinde durulmuş ve Borsa İstanbul 100 endeksindeki sigorta şirketlerinin 2017 ve 2018 denetim raporlarında bildirilen kilit denetim konularının, önemi ve açıklamalarıyla ilgili içerik analizi yapılmıştır.