Auroville Ecovillage and Virtue Gardens


Creative Commons License

Zeybek O.

Bartın Orman Fakültesi Dergisi, vol.22, no.2, pp.382-392, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The Ecovillage movement is seen as one of the most promising ways to restore ecological balance to the world because the cities have become a center of ecological disaster. Auroville ecovillage, which is examined through this work, draws attention by its ecological values and spiritual dimension. There are special gardens for those who lives in that ecovillage to sustain mental health. Therapeutic gardens are open and green spaces specially designed to meet people's physical, psychological, social, and spiritual needs. These structures, which are also referred to as health gardens or rehabilitation gardens in the literature, are mostly established in places such as hospital gardens, peace and love houses, and permanent care centers. The focus of the gardens is to bring plants and friendly wildlife together first. In this research, the history, design principles, and Matrimandir temple complex in the center of Auroville ecovillage established in India in 1968, were investigated. The study, which is prepared as review research, has been translated into Turkish from the sources obtained in order to enrich the Turkish literature on ecovillages. Data about the Auroville initiative, an extremely important representative of the ecovillage movement, was compiled by e-mail with Auroville archive manager Gilles Guigan and from the official website Auroville.

Ekoköy akımı, kentlerin birer ekolojik yıkım merkezi olmasının akabinde, ekolojik dengeyi yeniden sağlamak için en umut verici yollardan biri olarak görülmektedir. Çalışma kapsamında incelenen Auroville ekoköyü, sahip olduğu ekolojik zenginlikleri ve spiritüel boyutu ile oldukça dikkat çekmektedir. Ekoköyde yaşayan insanların ruhsal sağlığı için özel bahçeler bile oluşturulmuştur. Terapi bahçeleri, insanların fiziksel, psikolojik, sosyal ve spiritüel ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel olarak tasarlanan açık ve yeşil alanlardır. Literatürde sağlık bahçeleri ya da iyileştirme bahçeleri şeklinde de geçen bu yapılar daha çok hastane bahçeleri, huzur ve sevgi evleri, sürekli bakım merkezleri gibi yerlerde tesis edilmektedir. Bahçelerin odak noktası öncelikle bitkileri ve dost canlısı vahşi yaşamı bir araya getirmektir. Bu araştırmada, 1968 yılında Hindistan’da kurulan Auroville ekoköyünün tarihi, tasarım prensipleri ve merkezindeki Matrimandir tapınak kompleksi incelenmiştir. Derleme niteliğinde hazırlanan çalışma, ekoköyler hakkında Türkçe literatürü zenginleştirmek amacıyla elde edilen kaynaklardan Türkçeye tercüme edilmiştir. Auroville gibi, Ekoköy akımının son derece önemli bir temsilcisi olan girişime dair veriler, Auroville arşiv sorumlusu Gilles Guigan ile e-posta üzerinden haberleşerek ve Auroville’in resmi internet sitesinden derlenmiştir.