Baş-Boyun Yerleşimli Osteosarkom: Olgu Sunumu


Yegül G., GÜLER S. , SEVİNİR B. B. , Yalçınkaya U., Özbek A. T. , Özmen A.

8. Uludağ pediatri kış kongresi, Turkey, 18 - 21 March 2012

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey