Oryantiring sporcularının mental rotasyon yetenekleri ile algısal ve motorik becerilerinin değerlendirilmesi


Koparan Sahin S., SAĞDİLEK E. , Ozkaya G. , KIZILTAN E.

14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 1 - 04 November 2016

  • Publication Type: Conference Paper