Otoimmün Poliglandüler Sendrom Tanılı Olguda Premenapozal Osteoporoz: Vaka Sunumu.


GÜRBÜZ B., AYDEMİR E. , ATEŞ C. , AYDOĞAN ÜNSAL Y., ÖZ GÜL Ö. , CANDER S. , ...More

17. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 5 - 07 March 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text