Demografik Özelliklerin ve Girişimcilik Eğitiminin Girişimcilik Eğilimi Üzerine Etkisi: U. Ü. Teknik Bilimler Yüksek Okulu Örneği


Aydın Z. B., Kasap F. G.

Paradoks: The Journal of Economics, Sociology Politics, vol.15, no.1, 2019 (Peer-Reviewed Journal)